Romana Romana  Engleza Engleza   
Tratarea cazurilor de functionare defectuoasa a cardurilor contactless si a cartelelor magnetice

A. Pentru tratarea cazurilor de functionare defectuoasa a cardurilor contactless reincarcabile (din cauze tehnice) se pot realiza duplicate DOAR PENTRU CARDURILE EMISE DE CATRE METROREX pentru abonamente, la casele la care se elibereaza bon fiscal.
B. Pentru tratarea cazurilor de functionare defectuoasa a cartelelor magnetice de 10 calatorii, a abonamentelor saptamanale si a abonamentelor lunare (din cause tehnice) care sunt in buna stare din punct de vedere al integritatii fizice exista urmatoarele posibilitati:
I. se pot realiza duplicate la casieriile din urmatoarele statii: Piata Unirii 1, Piata Unirii 2, Gara de Nord 1, Piata Romana, Eroilor, Grozavesti, Nicolae Grigorescu 1, Aparatorii Patriei, Piata Victoriei 2.
II. se pot preschimba cartele in cauza cu altele noi de aceleasi tip in statiile de metrou in care vanzarea titlurilor de calatorie nu se face in sistem fiscalizat (Nicolae Grigorescu 2, 1 Decembrie 1918, Nicolae Teclu, Anghel Saligny, Basarab 2, Grivita, Jiului, Parc Bazilescu, Laminorului, Straulesti) dupa verificarea cartelei de catre personalul comercial.

Preschimbarea se face astfel:
a) O cartela cu un numar de calatorii (cartela cu 10 calatori) refuzata dupa un numar de calaorii utilizate, se preschimba cu o cartela noua de acelasi tip, calatorul achitand suma aferenta calaoriilor utilizate: numarul de calatorii utilizate x tariful aferent unei calatorii. Numarul de calatorii utilizate se va lua in calcul dupa inscrierile de pe cartela prin scadere din 10 a soldului calatoriilor ramase neutilizate.
b) O cartela tip abonament (abonament lunar, abonament saptamanal) refuzata dupa un numar de zile utilizate, se preschimba cu o cartela noua de acelasi tip, calatorul achitand suma aferenta zilelor utilizate: numarul de zile utilizate x tariful aferent unei zile. Pentru abonamentul lunar si cel saptamanal, numarul de zile utilizate se stabileste luand in calcul data primei utilizari pana in ziua cand se face preschimbarea. Ziua cand se face preschimbarea se considera ca zi neutilizata. Daca data primei utilizari corespunde cu data la care se face preschimbarea, cartela defecta se preschimba cu o cartela noua de acelasi tip.

III. se poate restitui contravaloarea calatoriilor/zilelor ramase neutilizate in statiile de metrou in care vanzarea titlurilor de calatorie nu se face in sistem fiscalizat (Nicolae Grigorescu 2, 1 Decembrie 1918, Nicolae Teclu, Anghel Saligny, Basarab 2, Grivita, Jiului, Parc Bazilescu, Laminorului, Straulesti) dupa verificarea cartelei de catre personalul comercial.

Restituirea contravalorii calatoriilor se face astfel:
a) Pentru o cartela cu un numar de calatorii (cartela cu 10 calatorii), refuzata dupa un numar de calatorii utilizate, se va restitui calatorului suma aferenta calatoriilor ramase neefectuate: numarul calatoriilor neefectuate x tariful aferent unei calatorii.
Numarul de calatorii neutilizate se stabileste luand in calcul inscrierile de pe cartela prin scaderea din 10 a calatoriilor efectuate.
b) Pentru cartela tip abonament (abonament lunar, abonament saptamanal) refuzata dupa un numar de calatorii utilizate, se va restitui calatorului suma aferenta zilelor ramase neutilizate: numarul de zile neutilizate x tariful aferent unei zile.
Numarul de zile neutilizate se stabileste luand in calcul numarul de zile de la data cand se face restituirea pana la data de valabilitate inscrisa. Ziua cand se face restituirea se considera ca zi neutilizata. Daca data primei utilizari corespunde cu data la care se face restituirea, pentru cartela defecta se va restitui contravaloarea unui abonament de acelasi tip. In cazul in care datele privind valabilitatea abonamentelor (lunare sau saptamanale) defecte din punct de vedere tehnic nu sunt tiparite/ nu sunt lizibile la realizarea preschimbarii/restituirii posesorul cartelei va completa o declaratie pe proprie raspundere privind valabilitatea si respectiv data de inceput a valabilitatii (data primei utilizari) in vederea realizarii calculului de preschimbare/restituire.

Pentru beneficiarii legitimatiilor de calatorie gratuite acordate prin acte normative, preschimbarea cardurilor contactless si a cartelelor magnetice se face astfel:

1. Preschimbarea cardurilor contactless eliberate pensionarilor Metrorex si membrilor de familie ai acestora se face la statia de metrou Gara de Nord 1, acces D (Hotel Continental), de luni-vineri intre orele 8,00-14,30, prezentand cardul defect si actul de identitate.

2. Preschimbarea cartelelor eliberate beneficiarilor Decretului-Lege nr. 118/1990, ai Legii nr. 189/2000 ( persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonierat) se face la statia de metrou Gara de Nord 1, acces D (Hotel Continental), de luni-vineri intre orele 8,00-14,30, prezentand cartela defecta al carei cod este vizibil, actul de identitate si imputernicirea notariala, dupa caz.

3. Preschimbarea cartelelor eliberate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 (revolutionari) se face numai personal, de luni-vineri intre orele 8,00-14,30, la statia de metrou Basarab 2, acces A, astfel:

a) beneficiarilor care nu au domiciliul in Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, dupa cum urmeaza:
- Cartelele demagnetizate (al caror cod si valabilitate sunt vizibile), numai dupa prezentarea cartelei demagnetizate, a actului de identitate, certificatului sau legitimatiei de revolutionar in original. Preschimbarea se face pe loc.
- Cartelele deteriorate (al caror cod si valabilitate nu sunt vizibile )/pierdute, se face prin preluarea cererii beneficiarului, in vederea blocarii cartelei respective. Inlocuirea cartelei se face in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii de catre beneficiar.

b) beneficiarilor care au domiciliul in Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, preschimbarea cartelelor deteriorate (al caror cod si valabilitate nu sunt vizibile )/pierdute, se face in termen de 5 zile lucratoare de la transmiterea cererii avizate de catre SSRML. Avizul consta in confirmarea si mentionarea codului cartelelor deteriorate/pierdute in vederea blocarii acestora de catre Metrorex.

Cartelele demagnetizate eliberate beneficiarilor care au domiciliul in Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, se face de catre SSRML
.

4. Preschimbarea cartelelor eliberate veteranilor de razboi din Municipiul Bucuresti si din tara, se face de luni-vineri intre orele 8,00-14,30, la statia de metrou Basarab 2, acces A, astfel:
- Cartelele demagnetizate (al caror cod si valabilitate sunt vizibile), numai dupa prezentarea cartelei demagnetizate, a actului de identitate, a legitimatiei de veteran si procura notariala, dupa caz. Preschimbarea se face pe loc.
- Cartelele deteriorate (al caror cod si valabilitate nu sunt vizibile)/pierdute, se face prin preluarea cererii beneficiarului, in vederea blocarii cartelei respective. Inlocuirea cartelei se face in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii de catre beneficiar.Calculator ruta

Alegeti statia de plecare

Alegeti destinatia dorita

Comunicate de presa